95. Levende Dijk

Hoe bouwen we samen met de natuur om Nederland te beschermen van het water? Door bodemdaling en zeespiegelstijging wordt Nederland steeds kwetsbaarder voor overstromingen. Om de risico’s te beperken, zijn steeds betere dijken nodig. Wat werkt beter tegen golven, een dijk van beton of een levende dijk? Kijk in het klein hoe een levende dijk werkt en het water kan tegenhouden!

Leer over het onderzoek aan natuurlijke kustbescherming door te spelen met water met het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Universiteit Twente.