De beerput

Een beerput is een put waarin mensen vroeger uitwerpselen en afval opvingen. Eigenlijk is het een toilet en container in één. Maar wat voor de een afval is, kan voor de ander erg waardevol zijn. Archeologen graven dan ook graag in deze beerputten vinden daar van alles. Zo heeft één van de medewerkers van het Zeeuws Museum het ‘Zonnebord’ gevonden tijdens een opgraving in Middelburg. Vandaag ben jij de archeoloog en we zijn benieuwd naar jouw vondsten.

Verzorgd door het Zeeuws Museum.