45. De Popcornmachine

Dit wonderapparaat dat ze ook wel eens een Rube Goldberg Machine noemen, legt jou uit hoe dingen als elektriciteit, magnetisme, zweven, zinken en drijven werken. Steeds in de korte tijd die de zandloper naast het apparaat hem geeft. 

Help jij mee met het bouwen aan onze eigen Popcornmachine, zodat er één grote kettingreactie ontstaat

 

Robert van Leeuwen, Adriaan de Groot, Olivier de Gruijter en Tim Meijer hebben in samenwerking met de Universiteit Van Amsterdam de Rube Goldberg machine opgezet.