83. Democracity

De stad Democracity heeft JOUW hulp nodig om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd gaat worden: bedrijven, of juist veel groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? Je hebt maar een beperkt budget, dus je moet keuzes gaan maken. Om het eens te worden over de inrichting van de stad, richten jullie verschillende politieke partijen op en ga je daarna met elkaar in debat om deze keuzes te maken. 

 

ProDemos, het Huis voor democratie en rechtsstaat, laat kinderen zien hoe ze moeten overleggen, argumenteren en hoeveel meerderheid en consensus nodig is in een democratische samenleving.

Tijd: 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00