Levende Dijk

Hoe werken we samen met de natuur om Nederland te beschermen tegen het water? Door klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging wordt Nederland steeds kwetsbaarder voor overstromingen. We moeten nu al bedenken hoe we droge voeten blijven houden in de toekomst. Om de risico’s te beperken kan de zoute natuur ons een handje helpen en zijn er steeds betere dijken nodig. Wat werkt beter tegen golven: een dijk van beton of een levende dijk?

Veroorzaak een stormvloed en zie hoe zoute natuur helpt om ons land te beschermen tegen de stijgende zeespiegel!

Verzorgd door NIOZ in samenwerking met TU Twente en Watersnoodmuseum.