Psychologielab op Wielen: met wie wil je samenwerken?

We komen dagelijks onbekende mensen tegen. Vaak is onze eerste indruk heel belangrijk – willen we met diegene een vriendschap sluiten en samenwerken? In dit onderzoek van de Universiteit Leiden en Universiteit van Amsterdam proberen we aan te kaarten wat deze beslissingen beinvloeden. Dit doen we door middel van een computertaak waarin deelnemers een samenwerkingsspel spelen met elkaar. Wie vind je leuk en met wie wil je samenwerken? Kom naar ons lab op wielen om erachter te komen!

Meer weten over Psychologielab op Wielen? Zie dan https://www.universiteitleiden.nl/psychologielabopwielen

Verzorgd door Universiteit Leiden, Universiteit Amsterdam