TIJDGRAVER

Kom een kijkje nemen naar de eerste versie van de app TIJDGRAVER. We doen een spel met 5 pop-ups van 5 objecten die worden opgezocht op een tablet en later in het echt ergens op het abdijplein. Wanneer je alle 5 hebt kan je een gouden munt krijgen! Kom je mee speuren?

Ga mee op Expeditie en ervaar de geschiedenis van Zeeland in de wereld!

Verzorgd door Dr. Peter G. van Druenen, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW).