Wetenschapsbioscoop

Popcorn eten en iets leren? Hier kan het! InScience, een wetenschapsfilmfestival in Nijmegen heeft speciaal voor Expeditie NEXT drie interessante korte films gekozen. Films die je verwonderen, aan het denken zetten en wetenschap verbeelden. Voorafgaand en na afloop van de film praat je mee over wat je gezien hebt. De films die je kunt zien zijn: Bertha and the Wolfram, Stik en Boer Jansen. Kom je ook kijken? Ervaar de verbeelding van wetenschap via film!

Tijdschema films:
11:30 – 12:00   Bertha en de Wolfram
12:15 – 12:45   Stik
13:30 – 14:00  Boer Jansen
14:15 – 14:45   Stik
15:00 – 15:30  Boer Jansen
16:00 – 16:30  Bertha en de Wolfram

Verzorgd door InScience – International Science Film Festival Nijmegen.