Kijk jij veel films en series? We kennen allemaal van die enge verhalen voor ‘s nachts bij het kampvuur toch? Als je die kent, dan kun je waarschijnlijk gedachtenlezen! Onderzoekers van de Universiteit Leiden doen onderzoek naar hoe verhalen helpen bij gedachtenlezen. Test hier hoe goed je erin bent.