Over de Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) het onderzoeksprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) uit. De NWA financiert wetenschappelijk onderzoek, bestudeert maatschappelijke vragen en laat zien hoe wetenschap werkt. Het gaat daarbij altijd over thema’s die een grote rol spelen in de samenleving. Het zijn onderwerpen die burgers zelf hebben aangedragen. Ook laat de NWA iedereen op een laagdrempelige manier kennismaken met wetenschap aan de hand van allerlei activiteiten. Van een wetenschapsfestival voor kinderen tot een programma op Lowlands.

Dit alles gebeurt altijd in samenwerking met verschillende partijen. Van universiteiten en onderzoeksinstituten tot bedrijven en burgers. Samen doen we onderzoek en ontwikkelen we innovatieve communicatievormen om wetenschap en samenleving dichter bij elkaar te brengen.