Over de Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert NWO het onderzoeksprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) uit. Het doel van de NWA is om met kennis een positieve, structurele bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke impact te zorgen. Hieraan wordt onder andere invulling gegeven door het bevorderen van wetenschapscommunicatie, in samenwerking met het wetenschapsveld, door de interactie tussen wetenschap en samenleving te intensiveren. Relevante en aansprekende wetenschapscommunicatie draagt in belangrijke mate bij aan omarming van en vertrouwen in de wetenschap in het algemeen en onderzoeksresultaten in het bijzonder.