Over de Nationale Wetenschapsagenda

In de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) worden de krachten van alle verschillende partijen gebundeld en wordt samenwerking tussen wetenschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gestimuleerd. De Kenniscoalitie, bestaande uit de Universiteiten van Nederland, de Vereniging Hogescholen, TNO/TO2, VNO-NCW, MKB Nederland, NWO, KNAW en de NFU, is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda die uitgevoerd wordt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het doel van de NWA is om wetenschap toegankelijk te maken voor een breed publiek. Zowel voor reeds geïnteresseerden als een grote doelgroep met een latente interesse in de wetenschap. Dit doen we door verschillende soorten content te ontwikkelen en activiteiten te organiseren.