Over Expeditie NEXT

Expeditie NEXT is een initiatief van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). In dit programma vallen onder andere wetenschapscommunicatie en outreach activiteiten. Het NWA-programma is opgezet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt uitgevoerd door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De NWA brengt publiek, stakeholders en wetenschappers samen om vraagstukken te identificeren, onderzoeken uit te voeren, de maatschappij bij onderzoek te betrekken en actief de opgedane kennis te delen met de maatschappij. Met Expeditie NEXT wil de NWA de Nederlandse bevolking laten zien hoe dichtbij wetenschap is, hoe belangrijk het is voor onze maatschappij en hoe vooruitstrevend het wetenschapsklimaat in Nederland is.