Alles aan elkaar knopen

Dagdeel: dag Categorie: doen

Dagprogramma 11:00-18:00 | Science Fair Avenue - Nieuwsgierig Lab

Hoe zag technologie er vroeger uit? Ga bij Batavialand aan de slag met eeuwenoude technologie uit de scheepvaart.

Bio: 7000 jaar aan geschiedenis over Nederland en water is te zien en te ontdekken bij Batavialand. 

Dit programmaonderdeel is aangedragen door de VSC, de sectororganisatie van wetenschapsmusea en science centers