Bactemon

Dagdeel: dag Categorie: doen

Dagprogramma 11:00-18:00 | Science Fair Kleine Zaal - Gezondheid Lab

Hoe vaak heb je als kind niet gehoord dat je je handen moet wassen? Heel vaak. Dat is niet voor niets, want handen wassen zorgt ervoor dat virussen en bacteriën zich minder snel verspreiden. Bacteriën en virussen zijn namelijk overal. De Bactemon game maakt van jou een expert in goede hygiëne. Was je handen in de magische spiegel in de badkamer en test of je ze goed gewassen hebt.


 

Bio: Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma's.  Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden