De Eilandgame

Dagdeel: dag Categorie: doen

Dagprogramma 11:00-18:00 | Science Fair Kelder - Tech Lab

De ‘Eilandgame’ is een spel op een tablet dat een kind individueel speelt als thuisopdracht en waarin het als een postbode op een eiland een avontuur beleeft en allerlei mensen tegen komt. Het kind leert de basisbeginselen van sociale communicatie, zoals emotieherkenning, en het oefent met de eerste stappen in een conversatie. Om de professionals handvatten te geven, houdt het spel bij welke keuzes het kind maakt tijdens het spelen. De trainer/behandelaar kan deze scores bekijken en hiermee op maat feedback geven en vervolgoefeningen bepalen.

Bio: SoVaTass is een Serious Gaming project van de NHL Stenden Hogeschool en hogeschool Windesheim en helpt kinderen met autisme spectrum stoornis om op een speelse manier sociale vaardigheden te ontwikkelen.