Luisteren in zwart-wit

Dagdeel: avond Categorie: vragen

Avondprogramma 21:40-22:00 | In bed met ... Make Up Club 

Muziek brengt samen, zo luidt het credo. In de realiteit blijkt echter dat onze muzieksmaak vaak samenvalt met bestaande verdelingen in de maatschappij. Wanneer we naar rockconcerten gaan zien we een overwegend wit (en vaak ook mannelijk) publiek, terwijl hip-hop concerten doorgaans een veel diverser publiek aantrekken. Onze smaak is niet - zoals onze raciale kenmerken - aangeboren, dus wat gebeurt er precies waardoor muzieksmaak lijkt samen te hangen met ras en etniciteit?

Wat is er allemaal gebeurd sinds Elvis Presley de - eens zo “zwarte” rock ‘n’ roll - heeft “witgewassen”? Zijn er nog steeds grote verschillen te zien op basis van ras/etniciteit of heeft Elvis het gebouw verlaten, zoals de beroemde uitdrukking luidt? Wat zijn de gevolgen hiervan voor liefhebbers van dit genre? En uiteraard: wat zegt dit over de rol van etno-raciale verschillen in de bredere maatschappij?

Bio: Julian Schaap is postdoctoraal onderzoeker en docent cultuursociologie bij het Department Public Administration and Sociology aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als cultuursocioloog doet hij onderzoek naar sociale ongelijkheden op basis van smaakvoorkeuren en culturele levensstijlen.