Radicale aanpak voor duurzame chemie

Dagdeel: avond Categorie: vragen

Avondprogramma 20:40-21:00 | In bed met... - Make Up Club

Alles wat we allemaal iedere dag gebruiken en zien (verf, shampoo, medicijnen, kunststoffen), is opgebouwd uit moleculen. Die moleculen bestaan uit atomen en bindingen, onder andere uit de koolstof-stikstof binding. Om deze binding te maken gaat een heel vervuilend proces van kostbaar metaal aan vooraf. Klaas onderzoekt hoe dit duurzamer kan en vond een oplossing: kobalt. Wanneer we de overstap naar kobalt als katalysator kunnen maken, kunnen we dure en zeldzame metalen vervangen door goedkope en ruim voorradige metalen waardoor producten en medicijnen, verf en plastics, met veel minder energie en verviling gemaakt kunnen worden. Deze goedkope en duurzame katalysatoren reageren echter op een heel andere, radicale manier..

Bio: Klaas van Leest zit in zijn 3e jaar van zijn PhD aan de homogene katalyse groep van Prof. Bas de Bruin aan de Universiteit van Amsterdam.