Moeten arme mensen gratis zonnepanelen krijgen?

Dagdeel: dag Categorie: doen

Dagprogramma 11:00-18:00 | Science Fair Avenue - Nieuwsgierig Lab

Museon stelt je moeilijke vragen, waar iedereen zijn eigen mening over heeft. Deze expo over de Duurzame Ontwikkelings Doelen van de Verenigde Naties zet je aan het denken!

Bio: Het Museon in Den Haag wil bezoekers inspireren om de wereld van cultuur en wetenschap te ontdekken. 

Dit programmaonderdeel is aangedragen door de VSC, de sectororganisatie van wetenschapsmusea en science centers.