MijnStrip Serious Game

Dagdeel: dag Categorie: doen

Dagprogramma 11:00-18:00 | Science Fair Kleine Zaal - Maatschappij Lab

Met ‘MijnStrip’ breng je op een speelse en visuele manier je eigen kenmerken, talenten en interesses in kaart. Je krijgt verschillende vragen: wat vind je leuk, wat kun je goed? Maar ook: waaraan kunnen anderen merken dat er iets aan de hand is? Wat moeten ze dan doen? De antwoorden worden verwerkt in een je eigen stripverhaal die je meekrijgt. Daarbij wordt juist niet het ‘anders zijn’ benadrukt: iedereen is wel een beetje ‘anders’. 

Bio: SoVaTass is een Serious Gaming project van de NHL Stenden Hogeschool en hogeschool Windesheim en helpt kinderen met autisme spectrum stoornis om op een speelse manier sociale vaardigheden te ontwikkelen.