Wat is de beste plek voor een windmolen?

Dagdeel: dag Categorie: doen

Dagprogramma 11:00-18:00 | Science Fair Avenue - Nieuwsgierig Lab

GeoFort heeft heel Nederland in Minecraft ingeladen. Zoek je eigen huis, gebruik de slimme commando’s en chat met iedereen in GeoCraft!

Bio: Dit programmaonderdeel is aangedragen door de VSC, de sectororganisatie van wetenschapsmusea en science centers.