Zijn vaders uniek?

Dagdeel: dag Categorie: vragen

Dagprogramma 13:15-13:45 | Science Fair Avenue - Oudergesprekken

In de wetenschap stonden vaders lange tijd langs de spreekwoordelijke pedagogische zijlijn. Maar door een drietal grote maatschappelijke ontwikkelingen zoals grotere en blijvende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen; een gestegen percentage echtscheidingen en  veranderde opvattingen over de rolverdeling tussen man en vrouw, is het vaderschap onder grote wetenschappelijke en maatschappelijke belangstelling komen te staan. 

Bio: Renske Keizer is hoogleraar familiesociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij ontving afgelopen jaren de Starting Grant van de European Research Council, en een VIDI- en een Veni-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).